Стайната VR е много добре, но стаята ми очевидно не е за мащабиране

Игрите в мащабната стая продължават да представляват нещо като отличителен знак за развитието на виртуалната реалност. Има много причини това да е страхотно нещо, разбира се - преследването на свещения граал на холодека е напълно похвално търсене. Но в момента технологията изглежда до голяма степен не е свързана